Menu Close

Server

Server คืออะไร ?

Server คือเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่ให้ข้อมูลในด้าน information ให้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ที่เป็นเครื่อง “Client” ซึ่งอยู่บนเน็ตเวิร์ค ซึ่งโครงสร้างสถาปัตยกรรมนี้เรียกว่า “client–server model”

Server สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ การใช้งานเหล่านี้เราจะเรียกว่า “Service” อย่างเช่นการแชร์ข้อมูล ทางทรัพยากรให้แก่ เครื่อง Client หลายๆตัว หรืออาจนำไปใช้ในการคำนวณ

Server ตัวเดียวสามารถให้บริการให้แก่เครื่อง Client ได้หลายๆเครื่องพร้อมกัน ในทางกลับกัน เครื่อง Client ก็สามารถติดต่อกับตัว Server ได้หลายตัว

เครื่อง Client สามารถติดต่อโดยตรงกับ เครื่อง Server หรืออาจจะติดต่อจาก เน็ตเวิร์ค ผ่านอุปกรณ์อื่นๆ

เครื่อง Server ส่วนใหญ่ใช้งานสำหรับไว้ทำ database, จัดเก็บไฟล์, ไว้ส่งอีเมล, ทำเว็บเซิร์ฟเวอร์ และ นำไปทำแอปพลิเคชัน

database server

Client–server systems

มันได้ถูกนำไปใช้งาน รับส่งข้อมูล จากการออกแบบ “server-class hardware” ได้ทำการใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ มันทำได้ได้ทรงประสิทธิภาพมากกว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

ประวัติที่มาของเซิร์ฟเวอร์

เซิร์ฟเวอร์เกิดจาก ทฤษฏี queueing theory ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 โดยนำไปใช้ในงานเกี่ยวกับ โทรศัพท์ ย้อนกลับไปช่วงของยุค RFC 5 ที่ถูกสร้างขึ้นโดย ARPANET ซึ่งเป็นบรรพบุรุษ ของอินเตอร์เน็ต ซึ่งมันอยู่ตรงกันข้ามกับ ยูสเซอร์ โดยแบ่งเป็น server-host และ user-host

ทำความเข้าใจประเด็น ความแตกต่างระหว่าง สถาปัตยกรรมแบบ Monolithic และ แบบ Microservice