Menu Close

10 ประโยชน์ของตู้แร็ค

ตู้แร็ค (Rack cabinet) เป็นเครื่องจักรที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ใช้สำหรับเก็บรักษาอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เซิร์ฟเวอร์ สวิตช์เน็ตเวิร์ก รูเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ ซึ่งมีประโยชน์สำคัญต่อการบริหารจัดการระบบเครือข่าย นี่คือ 10 ประโยชน์ของตู้แร็ค:

 1. ปกป้องอุปกรณ์: ตู้แร็ค มีระบบล็อกและการรักษาความปลอดภัยที่สูง ทำให้อุปกรณ์ภายในได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการรักษาความปลอดภัยจากสภาวะอากาศ ฝุ่น น้ำ และความร้อนระดับสูงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ได้
 2. จัดเก็บและจัดระเบียบ: ตู้แร็คช่วยให้สามารถจัดเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเรียบร้อยและเป็นระเบียบ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบและการบำรุงรักษา และช่วยลดความสับสนในการเดินสายสัญญาณและสายไฟ
 3. การระบายความร้อน: ตู้แร็คมีระบบการระบายความร้อนที่เหมาะสม เช่น พื้นที่ว่างด้านหลังตู้ และระบบระบายความร้อนด้วยพัดลม เพื่อให้อุปกรณ์ภายในไม่เกิดการระคายเคืองจากความร้อนที่สูง
 4. ความปลอดภัยและการบริหารจัดการเครือข่าย: ตู้แร็คช่วยให้ง่ายต่อการจัดการและบริหารจัดการเครือข่าย เนื่องจากอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในตู้เดียวกัน ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบสถานะและปัญหาของอุปกรณ์ต่าง ๆ
 5. ประหยัดพื้นที่: ตู้แร็คถูกออกแบบให้มีความกะทัดรัดและใช้พื้นที่เพียงพอ ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรที่มีพื้นที่จำกัด และช่วยลดการใช้พื้นที่ที่ไม่จำเป็น
 6. ความเป็นระเบียบและความเรียบง่ายในการติดตั้ง: ตู้แร็คออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น รางสายเคเบิล ระบบเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์สำหรับการต่อสายและเชื่อมต่อ
 7. สะดวกในการบำรุงรักษา: ตู้แร็คช่วยลดความยุ่งเหยิงและความสับสนในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงและปฏิบัติการซ่อมแซม
 8. การจัดการสายสัญญาณ: ตู้แร็คช่วยลดการสับสนในการเดินสายสัญญาณ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบและปรับแต่งการเชื่อมต่อ และช่วยป้องกันการเกิดความเสียหายจากการขัดสีกันระหว่างสายสัญญาณ
 9. การจัดเก็บสำรองไฟฟ้า: ตู้แร็คมีความสามารถในการจัดเก็บแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า (UPS) และอุปกรณ์เกี่ยวกับการสำรองไฟฟ้าอื่น ๆ เพื่อให้ระบบยังคงทำงานได้ต่อเมื่อมีการขัดข้องในระบบไฟฟ้าหลัก
 10. การปรับแต่งและขยายองค์กร: ตู้แร็คช่วยให้ง่ายต่อการปรับแต่งและขยายขนาดขององค์กร อุปกรณ์ในตู้สามารถเพิ่มหรือลดได้ตามความต้องการขององค์กร เพื่อรองรับการเจริญเติบโตขององค์กรในอนาคต

 

ขนาดและตัวอย่างของขนาดตู้แร็คที่พบได้:

 • ตู้แร็คสำหรับภายในออฟฟิศ (Office Rack Cabinets):
  • ความกว้าง: 19 นิ้ว (48.26 เซนติเมตร)
  • ความสูง: 42U, 45U, 48U (1U เท่ากับ 1.75 นิ้วหรือ 4.45 เซนติเมตร)
  • ความลึก: 600 มิลลิเมตร, 800 มิลลิเมตร, 1000 มิลลิเมตร
 • ตู้แร็คสำหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center Rack Cabinets):
  • ความกว้าง: 19 นิ้ว (48.26 เซนติเมตร)
  • ความสูง: 42U, 45U, 48U, 52U, 58U, 63U
  • ความลึก: 1000 มิลลิเมตร, 1200 มิลลิเมตร
 • ตู้แร็คพิเศษสำหรับอุตสาหกรรม (Specialized Industrial Rack Cabinets):
  • ขนาดและความกว้างทั่วไปใช้เครื่องหมายวัสดุที่เรียกว่า 19 นิ้ว (48.26 เซนติเมตร)
  • ขนาดและความลึกอาจแตกต่างกันไปตามความต้องการของอุตสาหกรรม
 • ตู้แร็คพกพา (Portable Rack Cabinets):
  • ขนาดพกพาที่พบบ่อยคือ 4U, 6U, 8U
  • ความกว้างเช่นเดียวกับตู้แร็คประเภทอื่น ๆ (19 นิ้ว)

ความสูงและความลึกของตู้แร็คอาจแตกต่างกันไปตามผู้ผลิตและรุ่นสินค้า องค์กรควรพิจารณาขนาดที่เหมาะสมโดยพิจารณาความต้องการในการจัดเก็บอุปกรณ์ เชื่อมต่อเครือข่าย และการระบายความร้อน เพื่อให้ตู้แร็คเข้ากับระบบที่มีอยู่และประสิทธิภาพที่สูงสุด