Menu Close

Category: IT

10 ประโยชน์ของตู้แร็ค

ตู้แร็ค (Rack cabinet) เป็นเครื่องจักรที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ใช้สำหรับเก็บรักษาอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เซิร์ฟเวอร์ สวิตช์เน็ตเวิร์ก รูเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ ซึ่งมีประโยชน์สำคัญต่อการบริหารจัดการระบบเครือข่าย นี่คือ 10 ประโยชน์ของตู้แร็ค: ปกป้องอุปกรณ์: ตู้แร็ค มีระบบล็อกและการรักษาความปลอดภัยที่สูง ทำให้อุปกรณ์ภายในได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการรักษาความปลอดภัยจากสภาวะอากาศ ฝุ่น น้ำ และความร้อนระดับสูงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ได้ จัดเก็บและจัดระเบียบ: ตู้แร็คช่วยให้สามารถจัดเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ…