Software Solutions for Tourism

ISO Travel Solution, ได้เข้ามามีบทบาท ในการพัฒนาและ ปรึกษา ในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และ ทำเรื่อง Tour Operator มากกว่า 30 ปีมาแล้ว โดยในหลายๆ ตลาด มีผู้เล่นในวงการนี้ ได้เข้ามา ช่วยเหลือพัฒนา และ ดำรงให้คงอยู่ ซึ่ง มูลค่าธุรกิจ และ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
เราสามารถเห็นได้ว่า อย่าง Let Tour Bangkok – ผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้าน Tour Operator ได้นำ เทคโนโลยี และ innovation ใหม่ๆ เข้ามาใช้งาน และ เข้ามาพัฒนาธุรกิจ โดย ในยุคสมัยใหม่ที่เรา เข้าถึง ในปัจจุบัน มี Platform Online ที่เติบโตเร็วไปทั่วโลก อย่างเช่น Airbnb

 

เกร็ด ที่มาของ บ้านพัก แบบแชร์ให้แขกต่างถิ่น

สมัยนี้ เจ้าของกิจการโรงแรมจำนวนมาก ให้พวกเรา เป็น คำถาม ที่น่าสงสัย เมื่อเราต้อง พยายามเดินเข้าไปหา สถานที่ห้องพัก ที่จะเข้าไปอยู่ใน ห้องหรือ บ้านพักของคนแปลกหน้า และการ แชร์บ้านกับคนอื่น เป็นเรื่อง ที่มีมานาน ตั้งแต่สมัย 1953 โดยที่ ห้องพักวันหยุด อันแรก อยู่ใน Memphis, Tennessee. โดยชาว สวิต ดัชต์ ที่ทำงานอาชีพ คุณครู สร้าง ชุมชน แชร์บ้านพัก โดยมีสมาชิก เพื่อมุ่งเน้น การบริการ แบบ (Economic คลาส หรือ ราคาประหยัด) และ ทำความเข้าใจ วัฒนธรรมแปลกถิ่น ที่เราเข้าไปพักนั่นเอง

หนังสือ Google Book เกี่ยวกับ Java Technology สำหรับ กิจการ การท่องเที่ยว

โดยสิ่งที่แน่ชัด สำหรับ การนำไปเผยแพร่ต่อ หรือ ทำให้ถูกแพร่ขยาย โดยมีการใช้รูปแบบ Heterogeneous เป้นสภาพแวดล้อมหลัก โดยเปลี่ยน เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ การใช้งาน หรือ วัตถุประสงค์ ของ การนำไปจัดวางให้โปร่งใสให้แก่ผู้ใช้งาน โดยเราจะใช้ Interface Definition Language (IDL) เป็นหลัก